DISPOSE OF - PUBLICITY - 

DISPOSE OF

- private persons

- collectors

- house-building assocation "Het Oosten".

 

PUBLICITY

- kunstenkrant nr.1 1993 - nr.1 1994

- nieuwsbrief okt. 1994 - juni 1995

- de Echo dec. 1994

- jaarverslag '94 Woningbouwver.

  Het Oosten 1995

- Nieuws van de Dag sept. 1995

- Amsterdams Stadsblad sept. 1995

- Time Out Amsterdam sept. 1995

- What's On Amsterdam okt. 1995

- interview in Côte DóOr brief van D66

  jaargang1 1996